khí hư đặc quánh

Bị ra khí hư màu trắng đục đặc quánh luôn?

Bị ra khí hư màu trắng đục đặc quánh luôn?

Bị ra khí hư màu trắng đục đặc quánh là hiện tượng bất thường của khí hư...